พัฒนาการเด็ก: กางตำราเลี้ยงลูกแบบวิถีพุทธ "รักลูกให้ถูกทาง" คู่มือเลี้ยงลูก หนังสือเสริมพัฒนาการ ของเล่นเสริมพัฒนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารเด็ก เด็กสองภาษา ดนตรีเพื่อลูกรัก นิสัยการนอน ฟันน้ำนมซี่แรก ภาษาลูกน้อย หน้าที่ของบิดามารดา เลี้ยงลูกให้ฉลาด เสริมสร้างความภูมิใจให้ลูก คู่มือเลี้ยงเด็กพัฒนาการเด็ก
ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้อย
พัฒนาการลูกรัก ♥ ช้าไม่ได้ อ่านเลยนะคะ
ถ้าเห็นว่าเว็บไซต์นี้ดีมีประโยชน์ โปรดช่วยบอกต่อ

กางตำราเลี้ยงลูกแบบวิถีพุทธ "รักลูกให้ถูกทาง"

กางตำราเลี้ยงลูกแบบวิถีพุทธ "รักลูกให้ถูกทาง" 
โดย "พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"

“...พ่อแม่..เป็นครูคนแรกของลูก ลูกได้อะไรๆ จากพ่อแม่มากที่สุด
ผู้ใดที่กำลังเตรียมเพื่อเป็นพ่อแม่ของคน พึงทำตนให้เป็นพ่อแม่ที่ดี
ทำหน้าที่ของตนให้เรียบร้อย ทำตนเป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกจริงๆ
ท่านที่จะเป็นพ่อแม่ทั้งหลาย..จงเลิกการตามใจตนเองให้หมด...”

"...พ่อแม่ทั่วไปที่ขาดการศึกษาธรรมะ ไม่มีความรู้ในการสั่งสอนลูก มักตามใจลูกของตนมากเกินไป
เวลาลูกไปทำอะไรผิด ก็มิได้ว่ากล่าวตักเตือน จึงเป็นเหตุให้เด็กเสียคนได้ง่าย
ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมาก แต่ถ้ามากในทางเสียก็จะเสียหาย
จึงควรที่จะคิดกันบ้างว่า ทำอย่างไรเราจึงจะรักลูกได้อย่างพอดีๆ
หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้...""รักลูกให้ถูกทาง" เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม 
เพื่ออนาคตอันแจ่มใส ในวัยอันบริสุทธิ์ของลูกน้อย
จำนวนหน้า: 321 หน้า
ขนาดไฟล์: 12.49 MB
สำนักพิมพ์: ธรรมะอินเทรนด์
ผู้แต่ง: หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ขอขอบคุณคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebooks.in.th

Download Here : http://tinyurl.com/rakluke

หัวข้อแบ่งเป็นบทต่างๆ ถึง ๓๗ บท
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการเลี้ยงลูกและไม่มีวันล้าสมัย

บทที่ ๑   ครูคนแรกของลูก
บทที่ ๒   อิทธิพลของกรรมพันธุ์
บทที่ ๓   ปรารถนาบุตรที่ดีไว้สืบสกุล
บทที่ ๔   การรับถ่ายทอดอุปนิสัย
บทที่ ๕   ความรักที่บริสุทธิ์
บทที่ ๖   แม่พิมพ์ของลูก
บทที่ ๗  สัญชาตญาณของเด็ก
บทที่ ๘   อย่าใช้อารมณ์กับเด็ก
บทที่ ๙   ฝึกเด็กให้กินเป็นเวลา
บทที่ ๑๐ เด็กต้องการอะไร ที่ไหน เมื่อใด
บทที่ ๑๑ วิธีแก้นิสัยเกเร
บทที่ ๑๒ อย่าสร้างอาณาจักรของความกลัว
บทที่ ๑๓ วิธีแก้ความดื้อรั้นของเด็ก
บทที่ ๑๔ จงแก้พื้นฐานความริษยาแต่ยังเยาว์วัย
บทที่ ๑๕ เพราะอะไรลูกจึงเป็นอาชญากร
บทที่ ๑๖ พ่อแม่ควรสอนอะไรลูกก่อน
บทที่ ๑๗ อย่าเบื่อในการตอบปัญหาของลูกๆ
บทที่ ๑๘  ควรฝึกเด็กให้องอาจกล้าหาญ อย่าให้เป็นเจ้าหนูขี้อาย
บทที่ ๑๙ กีฬาเป็นสิ่งจำเป็นของเด็ก
บทที่ ๒๐ ฝึกเด็กให้พูดคำสัตย์จริง
บทที่ ๒๑ ฝึกเด็กให้ตรงต่อเวลา ให้รู้ค่าของเวลา
บทที่ ๒๒ ฝึกเด็กให้เป็นคนมีระเบียบวินัย
บทที่ ๒๓ ฝึกลูกอย่าให้เป็นเด็กมักได้ ให้รู้จักเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น
บทที่ ๒๔ ฝึกลูกอย่าให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ให้รู้จักเสียสละให้กับผู้อื่น
บทที่ ๒๕ การเพาะความสามัคคีในหมู่ลูกๆ
บทที่ ๒๖ ฝึกลูกให้รู้จักประหยัดตั้งแต่เยาว์วัย
บทที่ ๒๗ฝึกลูกให้รู้จักประหยัดตั้งแต่เยาว์วัย(ต่อ)
บทที่ ๒๘ ฝึกลูกให้รู้จักกตัญญูแต่เมื่อยังเล็ก
บทที่ ๒๙ฝึกเด็กให้รู้จักอภัยแก่เพื่อน
บทที่ ๓๐ ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยตนเอง
บทที่ ๓๑ ฝึกเด็กศึกษาสิ่งแวดล้อม
บทที่ ๓๒ วิธีป้องกันเด็กไม่ให้หนีโรงเรียน
บทที่ ๓๓ สอนเด็กให้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
บทที่ ๓๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถ
บทที่ ๓๕ บ้านคือโรงเรียน
บทที่ ๓๖ เด็กกับการแต่งกาย
บทที่ ๓๗ เด็กที่ได้รับการฝึกฝนแล้วเท่านั้น เป็นเด็กที่ประเสริฐสุด

รวบรวมโดย ทีมงานพัฒนาการเด็ก

ถ้าเห็นว่าบทความนี้ดีมีประโยชน์กรุณาช่วยบอกต่อด้วยนะคะ
URL: http://happybabiesandkids.blogspot.com/2016/01/love.html

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

 

Copyright © 2011 - 2016 พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เลี้ยงลูกรักให้มีความสุขสมวัย